Trị liệu & sức khỏe

Bằng những câu truyện ngụ ngôn nhẹ nhàng và thư giản lôi cuốn con người tìm đến sự cân bằng tâm trí, cơ thể và tâm hồn.

Liệu trình Spa ( Spa Menu)

Chăm sóc sức khỏe

10:00am – 09:00pm (Thứ 2 - Thứ 6) | 08:30am – 09:00pm (Thứ 7 & CN)

+84 (0) 254 366 2222 / Số máy nhánh: 828

Phiếu Đặt Spa