Khuyến mãi giờ vàng

Happy Hour : 4:00 – 5:30 chiều

Ice Cream Blitz: 4:30 – 5:00 chiều

happy-hour-vn